REGULAMIN

Korzystanie i przebywanie na stoku odbywa się na własną odpowiedzialność !!!
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID 19

  Naszym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim gościom najwyższego poziomu bezpieczeństwa nie tylko na stoku ale przede wszystkim w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19. Dlatego przygotowaliśmy określone procedury, których przestrzeganie pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zarażenia.

  Na terenie całego ośrodka w sezonie zimowym 2020/2021 obowiązują przepisy wydane przez rząd i instytucje państwowe!

  Każdy z nas może w dużym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, dlatego też prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących środków zapobiegawczych:

  Covid 19 CO ZROBIĆ, JEŚLI POCZUJESZ SIĘ ŹLE?

  Jedną z kluczowych zasad jest pozostanie w domu w razie złego samopoczucia, aby nie narażać siebie i innych osób.

  Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych kraju, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak wysoka gorączka, uporczywy kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, jak najszybciej skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa. Lista placówek, w których możesz uzyskać teleporadę znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl. Jeśli Twój stan jest ciężki zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

  STACJA I WYCIĄG NARCIARSKI
  1. Przed orczykami odbywać się będzie kontrola pracownika stacji dotycząca stosowania reżimu sanitarnego przez wchodzących na kolej orczykową.
  2. Podczas stania w kolejce do kasy i wyciągu zachowaj dystans 1,5 m.
  3. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu.
  4. Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt z sobą.
  5. Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji. Pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących, aktualnych zasad bezpieczeństwa.
  6. Wszystkich klientów oraz osoby towarzyszące zachęcamy do korzystania płynów do dezynfekcji – pojemniki znajdują się przy kasach, w wypożyczalni, szkole narciarskiej oraz restauracji.
  7. Obiekt jest codziennie dezynfekowany. Na terenie obiektu klienci znajdą plakaty z najpotrzebniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.
  PUNKT GASTRONOMICZNY
  1. Zgodnie z obecnymi restrykcjami punkt gastronomiczny będzie działać tylko w opcji na wynos!
  2. Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony oraz płyny do dezynfekcji.
  3. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze.
  4. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu do lokalu. 
  5. Podczas stania w kolejce do kasy zachowaj dystans 1,5 m.
  6. W restauracji został wprowadzony limit 4 m kwadratowych na jednego gościa
  7. W toalecie, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, zostały wyłączone suszarki do rąk.
  LEKCJE Z INSTRUKTOREM

  Jazda na nartach czy snowboardzie to sporty na świeżym powietrzu, w których ryzyko infekcji jest mniejsze, niż w pomieszczeniach zamkniętych. Staramy się stworzyć jak najmniej punktów kontaktowych, dlatego też wprowadziliśmy następujące zasady i rekomendacje:

  1. Zapisy na lekcje przyjmujemy telefonicznie.
  2. Instruktorzy zostali poinstruowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie przejazdów na wyciągu, prowadzenia zajęć oraz kontaktu z klientem.
  3. W ośrodku nie ma poczekalni. Rodzice powinni odebrać dziecko z wyznaczonego punktu spotkań z instruktorem niezwłocznie po zakończeniu lekcji. 
 • OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA STOKU

  1. Wszystkie osoby przebywające na stoku zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników Stoku w Unisławiu, jak również do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  2. Stok przeznaczony jest do zjazdów narciarskich, snowboardowych. Niniejszy regulamin określa zasady, jakie powinny przestrzegać osoby korzystające ze stoku w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na stoku.
  3. Na stoku mogą przebywać tylko osoby korzystające z trasy zjazdowej i posiadające sprawny sprzęt narciarski i/lub snowboardowy. Osoby bez sprzętu narciarskiego i/lub snowboardowego mogą przebywać tylko na tarasie widokowym.
  4. Na stoku nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  5. Osoby do 15 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
  6. Zakaz wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt na teren stoku.
  7. Na terenie stoku zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających.
  8. Właściciel stoku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku osób przebywających na terenie stoku.
  9. Wstęp na teren stoku równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  10. Zasady korzystania ze snowparku na stoku reguluje regulamin snowparku.
  11. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy Stacji Narciarskiej - Unisław. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe (straż miejska, policja).

  OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH NARCIARSKICH

  1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych osób.
  2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
  3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
  4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
  5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
  6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
  7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
  8. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
  9. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
  10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
  11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
  12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami, korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcji wyciągu narciarskiego, siatki, barierki, znaków i innych.
  13. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
  14. Wszyscy korzystający z tras narciarskich obowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania wyciągu.

  KORZYSTANIE I PRZEBYWANIE NA STOKACH NARCIARSKICH JEST PŁATNE.

  DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z WYCIĄGU ORCZYKOWEGO OPŁATA WLICZONA JEST W CENĘ KARNETU.
  DLA OSÓB "PODCHODZĄCYCH" I PRZEBYWAJĄCYCH NA STOKU OPŁATA WLICZONA JEST W CENĘ BILETU GODZINOWEGO.

  NA TERENIE STOKU I W JEGO OBRĘBIE PANUJĄ WARUNKI ZIMOWE . STOK JEST NAŚNIEŻANY, TEREN NA STOKU ORAZ WOKÓŁ JEST POKRYTY ŚNIEGIEM, KTÓREGO NIE USUWAMY I NIE ODŚNIEŻAMY. MOGĄ TAM WYSTĘPOWAĆ SKRAJNE WARUNKI JAK ZASPY I ZLODOWACENIA. NIE USUWAMY RÓWNIEŻ ŚNIEGU I LODU Z CHODNIKÓW, PRZEJŚĆ, SCHODÓW I PARKINGÓW. ZALECANA JEST DUŻA OSTROŻNOŚĆ. PRZEBYWANIE NA TERENIE STACJI NARCIARSKIEJ JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.


 • OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGU

  1. Postanowienia zapisane pod pojęciem "narciarz" dotyczą zarówno narciarzy, jak też snowboardzistów.
  2. Każdy korzystający z wyciągu winien mieć ważny karnet na przejazd.
  1. Korzystającego z wyciągu, który przy kontroli biletów z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnego biletu na przejazd uważa się za jadącego bez ważnego biletu.
  2. Bilety kupuje się w kasie ośrodka narciarskiego w Unisławie. W przypadku gdy kasa jest nie czynna bilety można zakupić w wypożyczalni przy stoku.
  3. Przy kasie znajdują się informacje dotyczące cen biletów, czasu pracy kasy i wyciągu.
  4. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet (karnet) został skasowany przez bramkę..
  5. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.
  6. Przechodzącemu przez bramkę w sposób nieuczciwy obsługa ma prawo odebrać karnet bezpowrotnie.
  7. Nie przyjmuje się do przewozu i usuwa z terenu ośrodka narciarskiego osoby bez ważnego biletu, nietrzeźwe oraz będące pod działaniem środków odurzających, a także osoby nieprzestrzegające przepisów obowiązujących na wyciągu.
  8. Korzystający z wyciągu jest zobowiązany sprawdzić czy otrzymał właściwy bilet (karnet), zachować bilet (karnet) w czasie przewozu aż do opuszczenia wyciągu, okazywać go i wręczać na żądanie personelu.
  9. Korzystający z wyciągu jest zobowiązany stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi wyciągu, a także stosować się do informacji znajdujących się na tablicach informacyjnych na terenie całego stoku.
  10. Korzystający z wyciągu, mimo posiadania ważnego biletu (karnetu) nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami, względnie, jeśli praca wyciągu jest niemożliwa z innych względów.
  11. Na wyciągu obowiązuje zakaz palenia.
  12. Z wyciągu mogą korzystać osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie. Osoby nie posiadające podstawowych umiejętności jazdy powinny skorzystać z usług instruktora.

  ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGU ORCZYKOWYM

  1. Po przejściu bramki należy ustawić się w miejscu podczepiania i poczekać na orczyk.
  2. Na miejscu startu trzymać kijki w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
  3. Zabrania się "slalomować" na trasie ze względów bezpieczeństwa.
  4. Należy jechać wyznaczonym śladem około 0,5 metra od osi liny, po zewnętrznej stronie wyciągu.
  5. Zabrania się chwytać na trasie pustych orczyków.
  6. Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
  7. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.
  8. W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego "rozkołysania".
  9. Nie wolno zatrzymywać się w miejscu wysiadania, należy je jak najszybciej opuścić.
  10. Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
  11. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba.
 • REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NART I SNOWBOARDÓW

  1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
  2. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i dobrowolnie pozostawi jeden z nich w siedzibie wypożyczalni lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
  3. Wypożyczalnia może według własnego uznania wybrać formę zabezpieczenia.
  4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
  5. Sprzęt oddajemy najpóźniej do 21:15, 15 minut przed zamknięciem wypożyczalni !!!
  6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
  7. Klient podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
  8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
  9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
  10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
  11. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
  12. Przedłużenie czasu wypożyczenia należy zgłosić najpóźniej w dniu zwrotu określonego w umowie wypożyczenia.
  13. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
  14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
  15. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub ceną naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
  16. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
  17. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidzianego w umowie, wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.
  18. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
  19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
  20. Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.
 • OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW (KARTY) I BILETÓW

  1. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
  2. Karnety do kupienia w kasach, jeżeli kasa zamknięta karnety można kupić w wypożyczalni.
  3. Kasa nie przyjmuje zwrotu niewykorzystanych punktów.
  4. Punkty nie tracą ważność i mogą być wykorzystane w następnym sezonie.
  5. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić w innej kieszeni niż karnet.

  karnet tablica
 • OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW (KARTY) I BILETÓW

  1. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
  2. Karnety do kupienia w kasach, jeżeli kasa zamknięta karnety można kupić w wypożyczalni.
  3. Kasa nie przyjmuje zwrotu niewykorzystanych punktów.
  4. Punkty nie tracą ważność i mogą być wykorzystane w następnym sezonie.
  5. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić w innej kieszeni niż karnet.

  karnet tablica